گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

180.000

تعداد خانه

240

تعداد طبقات

35

گرمایش

سن ساختمان

13

معمار

Serdar Sipahioğlu

Selenium Twins A
A
شارژ: 885,50 TL
Selenium Twins C
C
شارژ: 1.782,50 TL
Selenium Twins C1
C1
شارژ: 2.231,00 TL
Selenium Twins D
D
شارژ: 3.174,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Selenium Twins A تخت A 1+1 77 885,50 TL 1
Selenium Twins C تخت C 3+1 155 1.782,50 TL 2
Selenium Twins C1 تخت C1 3+1 194 2.231,00 TL 3
Selenium Twins D تخت D 4+1 276 3.174,00 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Beşiktaş İstanbul

محله: Fulya

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید