گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

150.000

تعداد خانه

296

تعداد طبقات

42

گرمایش

سن ساختمان

9

معمار

Çağlar Tuğal

Bomonti Divan Residence Tip 1
Tip 1

1.350.000 - 3.000.000 TL

شارژ: 1.596,60 TL
Bomonti Divan Residence Tip 2
Tip 2

3.000.000 - 6.000.000 TL

شارژ: 3.193,20 TL
Bomonti Divan Residence Tip 3
Tip 3

7.500.000 - 15.000.000 TL

شارژ: 4.789,80 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Bomonti Divan Residence Tip 1 تخت Tip 1 1+1 90 1.596,60 TL 1 1.350.000 - 3.000.000 TL
Bomonti Divan Residence Tip 2 تخت Tip 2 2+1 180 3.193,20 TL 1 3.000.000 - 6.000.000 TL
Bomonti Divan Residence Tip 3 تخت Tip 3 3+1 270 4.789,80 TL 1 7.500.000 - 15.000.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Şişli İstanbul

محله: Bomonti

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید