گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

36845

تعداد خانه

202

تعداد طبقات

13

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

6

معمار

TİBA Mimarlık

Seba Flats Tip 1
Tip 1
شارژ : 664,00 TL
Seba Flats Tip 2
Tip 2
شارژ : 704,00 TL
Seba Flats Tip 3
Tip 3
شارژ : 880,00 TL
Seba Flats Tip 4
Tip 4
شارژ : 1.352,00 TL
Seba Flats Tip 5
Tip 5
شارژ : 888,00 TL
Seba Flats Tip 6
Tip 6
شارژ : 1.088,00 TL
Seba Flats Tip 7
Tip 7
شارژ : 904,00 TL
Seba Flats Tip 8
Tip 8
شارژ : 976,00 TL
Seba Flats Tip 9
Tip 9
شارژ : 1.440,00 TL
Seba Flats Tip 10
Tip 10
شارژ : 1.800,00 TL
Seba Flats Tip 11
Tip 11
شارژ : 2.184,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Seba Flats Tip 1 تخت Tip 1 1+1 83 664,00 TL 1
Seba Flats Tip 2 تخت Tip 2 1+1 88 704,00 TL 1
Seba Flats Tip 3 تخت Tip 3 1+1 110 880,00 TL 1
Seba Flats Tip 4 Garden Floor Tip 4 1+1 169 1.352,00 TL 1
Seba Flats Tip 5 تخت Tip 5 1+1 111 888,00 TL 2
Seba Flats Tip 6 تخت Tip 6 2+1 136 1.088,00 TL 2
Seba Flats Tip 7 تخت Tip 7 2+1 113 904,00 TL 2
Seba Flats Tip 8 Garden Floor Tip 8 2+1 122 976,00 TL 2
Seba Flats Tip 9 Duplex Tip 9 3+1 180 1.440,00 TL 2
Seba Flats Tip 10 Duplex Tip 10 3+1 225 1.800,00 TL 2
Seba Flats Tip 11 سقف دوبلکس Tip 11 4+1 273 2.184,00 TL 3
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Kağıthane İstanbul

محله: Hamidiye Hamidiye Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید