گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

0

تعداد خانه

715

تعداد طبقات

58

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

14

معمار

Arquitectonica

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Manchester

محله: Bolvadin

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید