گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

40000

تعداد خانه

156

تعداد طبقات

26

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

2

معمار

.

Ovalife Tip 1
Tip 1

725.000 - 725.000 TL

شارژ: TL
Ovalife Tip 2
Tip 2

765.000 - 765.000 TL

شارژ: TL
Ovalife Tip 3
Tip 3

915.000 - 915.000 TL

شارژ: TL
Tip 5 Dubleks

1.530.000 - 1.530.000 TL

شارژ: TL
Ovalife Tip 4 Dubleks
Tip 4 Dubleks

1.530.000 - 1.530.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Ovalife Tip 1 تخت Tip 1 2+1 129 TL 2 725.000 - 725.000 TL
Ovalife Tip 2 تخت Tip 2 3+1 162 TL 3 765.000 - 765.000 TL
Ovalife Tip 3 تخت Tip 3 4+1 195 TL 4 915.000 - 915.000 TL
Ovalife Tip 3 تخت Tip 5 Dubleks 5+1 223 TL 5 1.530.000 - 1.530.000 TL
Ovalife Tip 4 Dubleks تخت Tip 4 Dubleks 6+1 322 TL 5 1.530.000 - 1.530.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Keçiören Ankara

محله: Ovacık Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید