گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

41168

تعداد خانه

724

تعداد طبقات

28

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

0

معمار

Özgüven Mimarlık

Ebruli Ispartakule A
A

756.000 - 756.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule B
B

756.000 - 756.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule C
C

756.000 - 756.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule D
D

756.000 - 756.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule E
E

756.000 - 756.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule E2
E2

756.000 - 756.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule F
F

756.000 - 756.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule A
A

933.000 - 933.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule C
C

933.000 - 933.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule A
A

1.248.000 - 1.248.000 TL

شارژ: TL
Ebruli Ispartakule B
B

1.248.000 - 1.248.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Ebruli Ispartakule A تخت A 2+1 128 TL 1 756.000 - 756.000 TL
Ebruli Ispartakule B تخت B 2+1 128 TL 1 756.000 - 756.000 TL
Ebruli Ispartakule C تخت C 2+1 115 TL 1 756.000 - 756.000 TL
Ebruli Ispartakule D تخت D 2+1 117 TL 1 756.000 - 756.000 TL
Ebruli Ispartakule E تخت E 2+1 115 TL 1 756.000 - 756.000 TL
Ebruli Ispartakule E2 تخت E2 2+1 117 TL 1 756.000 - 756.000 TL
Ebruli Ispartakule F تخت F 2+1 136 TL 1 756.000 - 756.000 TL
Ebruli Ispartakule A تخت A 3+1 168 TL 2 933.000 - 933.000 TL
Ebruli Ispartakule C تخت C 3+1 168 TL 2 933.000 - 933.000 TL
Ebruli Ispartakule A تخت A 4+1 202 TL 2 1.248.000 - 1.248.000 TL
Ebruli Ispartakule B تخت B 4+1 208 TL 2 1.248.000 - 1.248.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Avcılar İstanbul

محله: Tahtakale Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید