گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

65000

تعداد خانه

487

تعداد طبقات

22

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

0

معمار

.

Core Living Güneşli Tip A
Tip A

428.000 - 428.000 TL

شارژ: TL
Core Living Güneşli Tip B
Tip B

428.000 - 428.000 TL

شارژ: TL
Core Living Güneşli Tip C
Tip C

428.000 - 428.000 TL

شارژ: TL
Core Living Güneşli Tip D
Tip D

428.000 - 428.000 TL

شارژ: TL
Core Living Güneşli Tip A
Tip A

738.000 - 738.000 TL

شارژ: TL
Core Living Güneşli Tip B
Tip B

738.000 - 738.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Core Living Güneşli Tip A تخت Tip A 1+1 64 TL 1 428.000 - 428.000 TL
Core Living Güneşli Tip B تخت Tip B 1+1 75 TL 1 428.000 - 428.000 TL
Core Living Güneşli Tip C تخت Tip C 1+1 99 TL 1 428.000 - 428.000 TL
Core Living Güneşli Tip D تخت Tip D 1+1 93 TL 1 428.000 - 428.000 TL
Core Living Güneşli Tip A تخت Tip A 2+1 125 TL 1 738.000 - 738.000 TL
Core Living Güneşli Tip B تخت Tip B 2+1 140 TL 1 738.000 - 738.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Bağcılar İstanbul

محله: Mahmutbey

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید