گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

70000

تعداد خانه

406

تعداد طبقات

6

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

0

معمار

Emre Arolat

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Üsküdar İstanbul

محله: Kandilli Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید