گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

2500

تعداد خانه

42

تعداد طبقات

22

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

4

معمار

Ercan Akkaş

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Kadıköy İstanbul

محله: Sahrayıcedit Sahrayı Cedit Mh.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید