گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

2500

تعداد خانه

42

تعداد طبقات

22

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

3

معمار

Ercan Akkaş

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Kadıköy İstanbul

محله: Fenerbahçe Mahllesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید