گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

25000

تعداد خانه

184

تعداد طبقات

22

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

2

معمار

.

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Kadıköy İstanbul

محله: Acıbadem

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید