گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

15000

تعداد خانه

138

تعداد طبقات

14

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

0

معمار

.

Elexia Levent A Normal
A Normal

777.860 - 777.860 TL

شارژ: TL
Elexia Levent B Normal
B Normal

777.860 - 777.860 TL

شارژ: TL
Elexia Levent C Normal
C Normal

777.860 - 777.860 TL

شارژ: TL
Elexia Levent A Normal
A Normal

1.009.370 - 1.009.370 TL

شارژ: TL
Elexia Levent B Normal
B Normal

1.009.370 - 1.009.370 TL

شارژ: TL
Elexia Levent Dubleks
Dubleks

1.009.370 - 1.009.370 TL

شارژ: TL
Elexia Levent Dubleks
Dubleks

1.009.370 - 1.009.370 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Elexia Levent A Normal تخت A Normal 1+1 65 TL 1 777.860 - 777.860 TL
Elexia Levent B Normal تخت B Normal 1+1 65 TL 1 777.860 - 777.860 TL
Elexia Levent C Normal تخت C Normal 1+1 65 TL 1 777.860 - 777.860 TL
Elexia Levent A Normal تخت A Normal 2+1 90 TL 1 1.009.370 - 1.009.370 TL
Elexia Levent B Normal تخت B Normal 2+1 90 TL 1 1.009.370 - 1.009.370 TL
Elexia Levent Dubleks تخت Dubleks 2+1 114 TL 1 1.009.370 - 1.009.370 TL
Elexia Levent Dubleks تخت Dubleks 2+4 144 TL 1 1.009.370 - 1.009.370 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Kağıthane İstanbul

محله: Ortabayır Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید