گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

38762

تعداد خانه

600

تعداد طبقات

10

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

1

معمار

.

Aydos Land Tip H
Tip H

306.000 - 306.000 TL

شارژ: TL
Aydos Land Tip G
Tip G

435.000 - 435.000 TL

شارژ: TL
Aydos Land Tip A
Tip A

608.000 - 608.000 TL

شارژ: TL
Aydos Land Tip 3
Tip 3

1.302.000 - 1.302.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Aydos Land Tip H تخت Tip H 1+1 78 TL 1 306.000 - 306.000 TL
Aydos Land Tip G تخت Tip G 2+1 102 TL 1 435.000 - 435.000 TL
Aydos Land Tip A تخت Tip A 3+1 154 TL 2 608.000 - 608.000 TL
Aydos Land Tip 3 تخت Tip 3 4+1 243 TL 2 1.302.000 - 1.302.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Pendik İstanbul

محله: Velibaba Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید