گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

18697

تعداد خانه

544

تعداد طبقات

12

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

0

معمار

.

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sancaktepe İstanbul

محله: Abdurrahmangazi Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید