گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

40000

تعداد خانه

125

تعداد طبقات

3

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

1

معمار

.

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Fatih İstanbul

محله: Yedikule Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید