گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

7595

تعداد خانه

150

تعداد طبقات

6

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

2

معمار

.

Gold Life Tuzla 2+1
2+1

650.000 - 650.000 TL

شارژ: 287,50 TL
Gold Life Tuzla 2+1
2+1

650.000 - 650.000 TL

شارژ: 362,50 TL
Gold Life Tuzla 3+1
3+1

790.000 - 790.000 TL

شارژ: 362,50 TL
Gold Life Tuzla 4+1
4+1

850.000 - 850.000 TL

شارژ: 412,50 TL
Gold Life Tuzla 5+1
5+1

1.050.000 - 1.050.000 TL

شارژ: 600,00 TL
Gold Life Tuzla 6+2 Dubleks
6+2 Dubleks

1.050.000 - 1.050.000 TL

شارژ: 575,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Gold Life Tuzla 2+1 تخت 2+1 2+1 115 287,50 TL 1 650.000 - 650.000 TL
Gold Life Tuzla 2+1 تخت 2+1 2+1 145 362,50 TL 1 650.000 - 650.000 TL
Gold Life Tuzla 3+1 تخت 3+1 3+1 145 362,50 TL 2 790.000 - 790.000 TL
Gold Life Tuzla 4+1 تخت 4+1 4+1 165 412,50 TL 2 850.000 - 850.000 TL
Gold Life Tuzla 5+1 تخت 5+1 5+1 240 600,00 TL 3 1.050.000 - 1.050.000 TL
Gold Life Tuzla 6+2 Dubleks تخت 6+2 Dubleks 6+2 230 575,00 TL 3 1.050.000 - 1.050.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Tuzla İstanbul

محله: Yayla Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید