گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

28000

تعداد خانه

251

تعداد طبقات

32

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

1

معمار

TAGO Mimarlık

Roya Nova Tip 2
Tip 2

344.000 - 344.000 TL

شارژ: TL
Roya Nova Tip 5
Tip 5

500.000 - 500.000 TL

شارژ: TL
Roya Nova Tip 6
Tip 6

500.000 - 500.000 TL

شارژ: TL
Roya Nova Tip 7
Tip 7

500.000 - 500.000 TL

شارژ: TL
Roya Nova Tip 8
Tip 8

500.000 - 500.000 TL

شارژ: TL
Roya Nova Tip 9
Tip 9

500.000 - 500.000 TL

شارژ: TL
Roya Nova Tip 10
Tip 10

500.000 - 500.000 TL

شارژ: TL
Roya Nova Tip 5
Tip 5

744.000 - 744.000 TL

شارژ: TL
Roya Nova Tip 6
Tip 6

744.000 - 744.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Roya Nova Tip 2 تخت Tip 2 1+0 46 TL 1 344.000 - 344.000 TL
Roya Nova Tip 5 تخت Tip 5 1+1 66 TL 1 500.000 - 500.000 TL
Roya Nova Tip 6 تخت Tip 6 1+1 67 TL 1 500.000 - 500.000 TL
Roya Nova Tip 7 تخت Tip 7 1+1 67 TL 1 500.000 - 500.000 TL
Roya Nova Tip 8 تخت Tip 8 1+1 65 TL 1 500.000 - 500.000 TL
Roya Nova Tip 9 تخت Tip 9 1+1 65 TL 1 500.000 - 500.000 TL
Roya Nova Tip 10 تخت Tip 10 1+1 67 TL 1 500.000 - 500.000 TL
Roya Nova Tip 5 تخت Tip 5 2+1 100 TL 1 744.000 - 744.000 TL
Roya Nova Tip 6 تخت Tip 6 2+1 100 TL 1 744.000 - 744.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Ümraniye İstanbul

محله: Çamlık Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید