گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

50838

تعداد خانه

350

تعداد طبقات

21

گرمایش

سن ساختمان

7

معمار

EAA Mimarlık

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Esenyurt İstanbul

محله: Atatürk Bulvarı

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید