گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

19000

تعداد خانه

488

تعداد طبقات

33

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

2

معمار

Tago Architects

Toya Next A
A

400.000 - 420.000 TL

شارژ: TL
Toya Next B
B

400.000 - 400.000 TL

شارژ: TL
Toya Next D
D

400.000 - 400.000 TL

شارژ: TL
Toya Next A
A

750.000 - 750.000 TL

شارژ: TL
Toya Next C
C

750.000 - 750.000 TL

شارژ: TL
Toya Next A
A

1.500.000 - 1.500.000 TL

شارژ: TL
Toya Next B
B

1.500.000 - 1.500.000 TL

شارژ: TL
Toya Next A
A

2.000.000 - 2.000.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Toya Next A تخت A 1+0 39 TL 1 400.000 - 420.000 TL
Toya Next B تخت B 1+1 44 TL 1 400.000 - 400.000 TL
Toya Next D تخت D 1+1 44 TL 1 400.000 - 400.000 TL
Toya Next A تخت A 2+1 124 TL 1 750.000 - 750.000 TL
Toya Next C تخت C 2+1 124 TL 1 750.000 - 750.000 TL
Toya Next A تخت A 3+1 175 TL 2 1.500.000 - 1.500.000 TL
Toya Next B تخت B 3+1 175 TL 2 1.500.000 - 1.500.000 TL
Toya Next A تخت A 4+1 250 TL 2 2.000.000 - 2.000.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Bağcılar İstanbul

محله: Evren Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید