گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

73000

تعداد خانه

848

تعداد طبقات

17

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

3

معمار

Tabanlıoğlu

Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok
شارژ : 664,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok
شارژ : 768,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok
شارژ : 1.112,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok
شارژ : 1.456,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok Bahçe
Azur H Blok Bahçe
شارژ : 1.280,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok
Azur H Blok
شارژ : 2.096,00 TL
Yedi Mavi Azur H Blok Bahçe
Azur H Blok Bahçe
شارژ : 1.968,00 TL
Yedi Mavi G30 4+1
G30 4+1
شارژ : 1.760,00 TL
Yedi Mavi A07_B
A07_B
شارژ : 1.760,00 TL
Yedi Mavi Daire 134
Daire 134
شارژ : 2.048,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 1+1 83 664,00 TL 1
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 1+1 96 768,00 TL 1
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 2+1 139 1.112,00 TL 1
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 2+1 182 1.456,00 TL 1
Yedi Mavi Azur H Blok Bahçe تخت Azur H Blok Bahçe 2+1 160 1.280,00 TL 1
Yedi Mavi Azur H Blok تخت Azur H Blok 3+1 262 2.096,00 TL 1
Yedi Mavi Azur H Blok Bahçe تخت Azur H Blok Bahçe 3+1 246 1.968,00 TL 1
Yedi Mavi G30 4+1 تخت G30 4+1 4+1 220 1.760,00 TL 2
Yedi Mavi A07_B تخت A07_B 4+1 220 1.760,00 TL 2
Yedi Mavi Daire 134 تخت Daire 134 4+1 256 2.048,00 TL 3
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Zeytinburnu İstanbul

محله: Beştelsiz Kazlıçeşme Mh.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید