گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

411.941

تعداد خانه

1140

تعداد طبقات

0

گرمایش

سن ساختمان

2

معمار

Perkins+Will

مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Zeytinburnu İstanbul

محله: Maltepe Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید