گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

3000

تعداد خانه

92

تعداد طبقات

15

گرمایش

سن ساختمان

3

معمار

.

Portre Pendik A
A

700.000 - 1.000.000 TL

شارژ: TL
Portre Pendik B
B

700.000 - 1.000.000 TL

شارژ: TL
Portre Pendik C
C

700.000 - 1.000.000 TL

شارژ: TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ قیمت
Portre Pendik A تخت A 3+1 148 TL 1 700.000 - 1.000.000 TL
Portre Pendik B تخت B 3+1 148 TL 1 700.000 - 1.000.000 TL
Portre Pendik C تخت C 3+1 148 TL 1 700.000 - 1.000.000 TL
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Pendik İstanbul

محله: Doğu Mahallesi

خانه مورد علاقه

© Copyright 2021 Residence Index. فوتوکپی نگیرید