گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

600.000

تعداد خانه

1129

تعداد طبقات

67

گرمایش

سن ساختمان

5

معمار

Broadway Malyan

Skyland Studio
Studio
شارژ : TL
Skyland A
A
شارژ : TL
Skyland B
B
شارژ : TL
Skyland C
C
شارژ : TL
Skyland D
D
شارژ : TL
Skyland G
G
شارژ : TL
Skyland A
A
شارژ : TL
Skyland B
B
شارژ : TL
Skyland C
C
شارژ : TL
Skyland Skyland A tipi 2+1  116 m²
Skyland A tipi 2+1 116 m²
شارژ : TL
Skyland A
A
شارژ : TL
Skyland A
A
شارژ : TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Skyland Studio تخت Studio 1+0 61 TL 1
Skyland A تخت A 1+1 58 TL 1
Skyland B تخت B 1+1 118 TL 1
Skyland C تخت C 1+1 49 TL 1
Skyland D تخت D 1+1 68 TL 1
Skyland G تخت G 1+1 110 TL 1
Skyland A تخت A 2+1 116 TL 1
Skyland B تخت B 2+1 70 TL 1
Skyland C تخت C 2+1 154 TL 2
Skyland Skyland A tipi 2+1  116 m² تخت Skyland A tipi 2+1 116 m² 2+1 116 TL 1
Skyland A تخت A 3+1 131 TL 1
Skyland A تخت A 4+1 233 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Huzur Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید