گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

600.000

تعداد خانه

1129

تعداد طبقات

67

گرمایش

سن ساختمان

3

معمار

Broadway Malyan

Skyland Studio
Studio
شارژ: 518,50 TL
Skyland A
A
شارژ: 493,00 TL
Skyland B
B
شارژ: 1.003,00 TL
Skyland C
C
شارژ: 416,50 TL
Skyland D
D
شارژ: 578,00 TL
Skyland G
G
شارژ: 935,00 TL
Skyland A
A
شارژ: 986,00 TL
Skyland B
B
شارژ: 595,00 TL
Skyland C
C
شارژ: 1.309,00 TL
Skyland A
A
شارژ: 1.113,50 TL
Skyland A
A
شارژ: 1.980,50 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Skyland Studio تخت Studio 1+0 61 518,50 TL 1
Skyland A تخت A 1+1 58 493,00 TL 1
Skyland B تخت B 1+1 118 1.003,00 TL 1
Skyland C تخت C 1+1 49 416,50 TL 1
Skyland D تخت D 1+1 68 578,00 TL 1
Skyland G تخت G 1+1 110 935,00 TL 1
Skyland A تخت A 2+1 116 986,00 TL 1
Skyland B تخت B 2+1 70 595,00 TL 1
Skyland C تخت C 2+1 154 1.309,00 TL 2
Skyland A تخت A 3+1 131 1.113,50 TL 1
Skyland A تخت A 4+1 233 1.980,50 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Ayazağa

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید