گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

24.208

تعداد خانه

1269

تعداد طبقات

16

گرمایش

سن ساختمان

6

معمار

HOK Washington DC

A
شارژ : 540,00 TL
A1
شارژ : 576,00 TL
A2
شارژ : 636,00 TL
A3
شارژ : 660,00 TL
A4
شارژ : 720,00 TL
A5
شارژ : 780,00 TL
A6
شارژ : 840,00 TL
B
شارژ : 1.140,00 TL
B2
شارژ : 1.284,00 TL
B3
شارژ : 1.464,00 TL
B4
شارژ : 2.040,00 TL
C
شارژ : 2.040,00 TL
D
شارژ : 2.796,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
تخت A 1+1 45 540,00 TL 1
تخت A1 1+1 48 576,00 TL 1
تخت A2 1+1 53 636,00 TL 1
تخت A3 1+1 55 660,00 TL 1
تخت A4 1+1 60 720,00 TL 1
تخت A5 1+1 65 780,00 TL 1
تخت A6 1+1 70 840,00 TL 1
تخت B 2+1 95 1.140,00 TL 1
تخت B2 2+1 107 1.284,00 TL 1
تخت B3 2+1 122 1.464,00 TL 1
تخت B4 2+1 170 2.040,00 TL 1
تخت C 3+1 170 2.040,00 TL 2
تخت D 4+1 233 2.796,00 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Bakırköy İstanbul

محله: Ataköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید