گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

615.885

تعداد خانه

584

تعداد طبقات

22

گرمایش

سن ساختمان

10

معمار

Emre ِArolat

Zorlu Center D
D
شارژ : 4.000,00 TL
Zorlu Center E
E
شارژ : 3.200,00 TL
Zorlu Center F
F
شارژ : 3.660,00 TL
Zorlu Center B
B
شارژ : 4.400,00 TL
Zorlu Center C
C
شارژ : 5.820,00 TL
Zorlu Center A
A
شارژ : 6.700,00 TL
Zorlu Center A Penthouse
A Penthouse
شارژ : 14.140,00 TL
Zorlu Center B Penthouse
B Penthouse
شارژ : 14.700,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Zorlu Center D تخت D 2+1 200 4.000,00 TL 2
Zorlu Center E تخت E 2+1 160 3.200,00 TL 2
Zorlu Center F تخت F 2+1 183 3.660,00 TL 2
Zorlu Center B تخت B 2.5+1 220 4.400,00 TL 2
Zorlu Center C تخت C 3.5+1 291 5.820,00 TL 4
Zorlu Center A تخت A 4.5+1 335 6.700,00 TL 4
Zorlu Center A Penthouse تخت A Penthouse 7+1 707 14.140,00 TL 7
Zorlu Center B Penthouse تخت B Penthouse 7+1 735 14.700,00 TL 7
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Beşiktaş İstanbul

محله: Levazım Levazım Mh.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید