گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

1.100.000

تعداد خانه

3000

تعداد طبقات

20

گرمایش

سن ساختمان

9

معمار

İki Design /SOM Architecture

Vadistanbul A1-T
A1-T
شارژ : TL
Vadistanbul A-T
A-T
شارژ : TL
Vadistanbul B
B
شارژ : 418,00 TL
Vadistanbul B-T
B-T
شارژ : TL
Vadistanbul C
C
شارژ : TL
Vadistanbul C-T1
C-T1
شارژ : TL
Vadistanbul C-T2
C-T2
شارژ : TL
Vadistanbul C-T3
C-T3
شارژ : TL
Vadistanbul D
D
شارژ : TL
Vadistanbul A
A
شارژ : TL
Vadistanbul C1-T
C1-T
شارژ : TL
Vadistanbul G-T
G-T
شارژ : TL
Vadistanbul G
G
شارژ : TL
Vadistanbul F-T
F-T
شارژ : TL
Vadistanbul E
E
شارژ : TL
Vadistanbul D-T
D-T
شارژ : TL
Vadistanbul C
C
شارژ : TL
Vadistanbul B-T
B-T
شارژ : TL
Vadistanbul B1-T
B1-T
شارژ : TL
Vadistanbul B
B
شارژ : TL
Vadistanbul A-T
A-T
شارژ : TL
Vadistanbul A
A
شارژ : TL
Vadistanbul B-T3
B-T3
شارژ : TL
Vadistanbul H
H
شارژ : TL
Vadistanbul G
G
شارژ : TL
Vadistanbul F
F
شارژ : TL
Vadistanbul E1-T
E1-T
شارژ : TL
Vadistanbul E
E
شارژ : TL
Vadistanbul D-T2
D-T2
شارژ : TL
Vadistanbul D-T1
D-T1
شارژ : TL
Vadistanbul C-T
C-T
شارژ : TL
Vadistanbul C1-T
C1-T
شارژ : TL
Vadistanbul B-T5
B-T5
شارژ : TL
Vadistanbul B-T4
B-T4
شارژ : TL
Vadistanbul B-T2
B-T2
شارژ : TL
Vadistanbul B-T1
B-T1
شارژ : TL
Vadistanbul B
B
شارژ : TL
Vadistanbul A-T
A-T
شارژ : TL
Vadistanbul A1-T
A1-T
شارژ : TL
Vadistanbul A
A
شارژ : TL
Vadistanbul C
C
شارژ : TL
Vadistanbul A-T
A-T
شارژ : TL
Vadistanbul G-T
G-T
شارژ : TL
Vadistanbul G
G
شارژ : TL
Vadistanbul F-T
F-T
شارژ : TL
Vadistanbul E-T
E-T
شارژ : TL
Vadistanbul E
E
شارژ : TL
Vadistanbul D-T
D-T
شارژ : TL
Vadistanbul C-T
C-T
شارژ : TL
Vadistanbul C1-T
C1-T
شارژ : TL
Vadistanbul B-T2
B-T2
شارژ : TL
Vadistanbul B-T1
B-T1
شارژ : TL
Vadistanbul A1-T
A1-T
شارژ : TL
Vadistanbul A
A
شارژ : TL
Vadistanbul H-T
H-T
شارژ : TL
Vadistanbul 5+1
5+1
شارژ : TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Vadistanbul A1-T تخت A1-T 1+1 69 TL 1
Vadistanbul A-T تخت A-T 1+1 80 TL 1
Vadistanbul B تخت B 1+1 83 418,00 TL 1
Vadistanbul B-T تخت B-T 1+1 83 TL 1
Vadistanbul C تخت C 1+1 90 TL 1
Vadistanbul C-T1 تخت C-T1 1+1 90 TL 1
Vadistanbul C-T2 تخت C-T2 1+1 90 TL 1
Vadistanbul C-T3 تخت C-T3 1+1 90 TL 1
Vadistanbul D تخت D 1+1 95 TL 1
Vadistanbul A تخت A 1+1 80 TL 1
Vadistanbul C1-T تخت C1-T 2+1 110 TL 2
Vadistanbul G-T تخت G-T 2+1 140 TL 2
Vadistanbul G تخت G 2+1 140 TL 2
Vadistanbul F-T تخت F-T 2+1 141 TL 2
Vadistanbul E تخت E 2+1 137 TL 2
Vadistanbul D-T تخت D-T 2+1 135 TL 2
Vadistanbul C تخت C 2+1 116 TL 2
Vadistanbul B-T تخت B-T 2+1 130 TL 2
Vadistanbul B1-T تخت B1-T 2+1 107 TL 2
Vadistanbul B تخت B 2+1 130 TL 2
Vadistanbul A-T تخت A-T 2+1 148 TL 2
Vadistanbul A تخت A 2+1 148 TL 2
Vadistanbul B-T3 تخت B-T3 3+1 183 TL 2
Vadistanbul H تخت H 3+1 165 TL 2
Vadistanbul G تخت G 3+1 170 TL 2
Vadistanbul F تخت F 3+1 170 TL 2
Vadistanbul E1-T تخت E1-T 3+1 168 TL 2
Vadistanbul E تخت E 3+1 167 TL 2
Vadistanbul D-T2 تخت D-T2 3+1 160 TL 2
Vadistanbul D-T1 تخت D-T1 3+1 160 TL 2
Vadistanbul C-T تخت C-T 3+1 184 TL 2
Vadistanbul C1-T تخت C1-T 3+1 163 TL 2
Vadistanbul B-T5 تخت B-T5 3+1 184 TL 2
Vadistanbul B-T4 تخت B-T4 3+1 184 TL 2
Vadistanbul B-T2 تخت B-T2 3+1 183 TL 2
Vadistanbul B-T1 تخت B-T1 3+1 183 TL 2
Vadistanbul B تخت B 3+1 183 TL 2
Vadistanbul A-T تخت A-T 3+1 180 TL 2
Vadistanbul A1-T تخت A1-T 3+1 166 TL 2
Vadistanbul A تخت A 3+1 180 TL 2
Vadistanbul C تخت C 3+1 184 TL 2
Vadistanbul A-T تخت A-T 4+1 221 TL 3
Vadistanbul G-T تخت G-T 4+1 241 TL 3
Vadistanbul G تخت G 4+1 241 TL 3
Vadistanbul F-T تخت F-T 4+1 207 TL 3
Vadistanbul E-T تخت E-T 4+1 202 TL 3
Vadistanbul E تخت E 4+1 203 TL 3
Vadistanbul D-T تخت D-T 4+1 234 TL 3
Vadistanbul C-T تخت C-T 4+1 247 TL 3
Vadistanbul C1-T تخت C1-T 4+1 233 TL 3
Vadistanbul B-T2 تخت B-T2 4+1 212 TL 3
Vadistanbul B-T1 تخت B-T1 4+1 212 TL 3
Vadistanbul A1-T تخت A1-T 4+1 213 TL 3
Vadistanbul A تخت A 4+1 221 TL 3
Vadistanbul H-T تخت H-T 4+1 241 TL 3
Vadistanbul 5+1 دوبلکس باغ 5+1 5+1 305 TL 4
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Sarıyer İstanbul

محله: Merkez Ayazağa Mh.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید