گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

10285

تعداد خانه

110

تعداد طبقات

34

گرمایش

گرمایش مرکزی

سن ساختمان

26

معمار

Doruk Pamir

B
شارژ : 1.936,00 TL
A
شارژ : 5.600,00 TL
A1
شارژ : 3.520,00 TL
C
شارژ : 3.760,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
تخت B 1+1 121 1.936,00 TL 1
تخت A 2+1 350 5.600,00 TL 2
تخت A1 2+1 220 3.520,00 TL 2
تخت C 3+1 235 3.760,00 TL 2
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Şişli İstanbul

محله: Elmadağ Harbiye Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید