گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

150.000

تعداد خانه

144

تعداد طبقات

11

گرمایش

سن ساختمان

13

معمار

Tabanlıoğlu

Levent Loft A
A
شارژ : 1.785,00 TL
Levent Loft B
B
شارژ : 1.785,00 TL
Levent Loft C
C
شارژ : 1.870,00 TL
Levent Loft A
A
شارژ : 2.040,00 TL
Levent Loft B
B
شارژ : 2.125,00 TL
Levent Loft C
C
شارژ : 2.210,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Levent Loft A تخت A 1+1 105 1.785,00 TL 1
Levent Loft B تخت B 1+1 105 1.785,00 TL 1
Levent Loft C تخت C 1+1 110 1.870,00 TL 1
Levent Loft A تخت A 2+1 120 2.040,00 TL 1
Levent Loft B تخت B 2+1 125 2.125,00 TL 1
Levent Loft C تخت C 2+1 130 2.210,00 TL 1
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Şişli İstanbul

محله: Esentepe Esentepe Mah.

خانه مورد علاقه

© Copyright 2024 Residence Index. فوتوکپی نگیرید