گالری
خصوصیات پروژه ها
محیط پروژه

150.000

تعداد خانه

144

تعداد طبقات

11

گرمایش

سن ساختمان

11

معمار

Tabanlıoğlu

Levent Loft A
A
شارژ: 1.785,00 TL
Levent Loft B
B
شارژ: 1.785,00 TL
Levent Loft C
C
شارژ: 1.870,00 TL
Levent Loft A
A
شارژ: 2.040,00 TL
Levent Loft B
B
شارژ: 2.125,00 TL
Levent Loft C
C
شارژ: 2.210,00 TL
پلان مدل ملک پلان طبقه ها تعداد اتاق متراژ شارژ تعداد پارکینگ
Levent Loft A تخت A 1+1 105 1.785,00 TL 1
Levent Loft B تخت B 1+1 105 1.785,00 TL 1
Levent Loft C تخت C 1+1 110 1.870,00 TL 1
Levent Loft A تخت A 2+1 120 2.040,00 TL 1
Levent Loft B تخت B 2+1 125 2.125,00 TL 1
Levent Loft C تخت C 2+1 130 2.210,00 TL 1
مشخصات داخلی
مشخصات بیرونی
موقعیت مکانی

آدرس Beşiktaş İstanbul

محله: Levent

خانه مورد علاقه

© Copyright 2022 Residence Index. فوتوکپی نگیرید